היסטוריה ומדעי החברה

נשים וויקינגיות בהיסטוריה ובמיתולוגיה

תקציר

מחקר זה בוחן את קווי הדמיון והזיקה בין מאפיינים שונים הקשורים במעמדן של נשים בחברה הוויקינגית לאורך העידן הוויקינגי, בין המאה ה-8 למאה ה-11, לבין מאפיינים שונים המעידים על מעמדן של דמויות נשים מן המיתולוגיה הנורדית. אלה נבחנו בהתייחס לשלושה תחומים שונים: מעמד אישי, לחימה ודת. כל אחד משלושת התחומים הללו ניצב במרכזה של סקירה שכוללת הן היבטים שונים מחייהן ופעילותן של נשים בחברה הוויקינגית, הן מספר מקרי בוחן מתוך המיתולוגיה הנורדית, זאת בכדי להשיב על שאלת המחקר: מהם קווי הדמיון וההשפעה בין המיתולוגיה הנורדית למעמדן של נשים בחברההוויקינגית?

מהמחקר עולה כי קיים דיאלוג שבמהותו השפעות הדדיות בין המיתולוגיה לבין ההיסטוריה: מחד גיסא, עולמות המיתולוגיה סיפקו מקורות השפעה והשראה לחיי נשים בחברה הוויקינגית, מאידך גיסא, המציאות של נשים וויקינגיות חלחלה והשפיעה מצידה על נרטיבים רבים במיתולוגיה, אשר נמצאה בכתבים מן המאה ה-12 וה-13. ראוי לזכור, שסיפורי המיתולוגיה שימשו במידה רבה להתוויית דרך הישר ולהנחלת ערכים. כל זאת בדומה למתואר בסיפורים מן המיתולוגיה, אשר כאמור, בתורם, הושפעו ממהלך העניינים במציאות של נשים באותה התקופה.  

לפרוייקט הבא
מאיה לינדברג
מבואות הנגב, שובל
מורים מלווים

גב׳ עדי כהן עגן, תוכנית 'אידיאה'
מנחים
אפרת אהרון, אוניברסיטת תל אביב
מנחים מטעם התחרות
ד"ר ימית רחמן-שרירא
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT