מדעים החיים והסביבה

הנדסה מטבולית של חיידקי E.coli ליצירת קו-תרביות כמודל לקהילות של מיקרו-אורגניזמים

תקציר

בטבע, ניתן למצוא בעלי חיים במערכות אקולוגיות החיים בקהילות. בדומה, גם מיקרואורגניזמים מזנים ומינים שונים נמצאים יחד באותה נישה אקולוגית, תוך שהם מקיימים מגוון של יחסי גומלין. מטרת המחקר הייתה לבחון את יחסי גומלין בין אוכלוסיות חיידקים כמקור לייצור ולשיתוף חומרים מטאבוליים. לשם כך, בוצעה הנדסה מטאבולית של חיידקי E.coli ליצירת קו-תרביות כמודל לקהילות של מיקרואורגניזמים. בכל קו-תרבית גודלו יחד על מצע לא מועשר שני זני חיידקים מוטנטיים לאחת משלוש חומצות אמינו: ΔilvA ,ΔmetA ו-Δlys. במבחני גידול נמצא כי לאורך מהלך גידול קו-התרביות, נצפה פער של 50-80% בין שני זני המוטנטים שבכל קו-תרבית. בקו-התרבית של ΔmetA ו- ΔlysA אף התהפכו יחסי הכמויות. מכאן ניתן להסיק כי התקיימה תחלופת חומרים מטאבוליים בין שתי אוכלוסיות החיידקים בכל קוי-התרביות שנבדקו. תוצאות המחקר מציגות הבנה נוספת של יחסים בין אוכלוסיות חיידקים שונות ועשויות לשרת מחקרים הנעזרים בחיידקים ככלי מחקר וכמפעל לייצור ולחילוף חומרים.

לפרוייקט הבא
נויה אלבר שטיין
עירוני ה' על שם יצחק נבון, מודיעין מכבים רעות
מורים מלווים

ד"ר דקלה בן שושן-עפרון, תכנית 'אלפא'
מנחים
ד"ר גיל יונה, מכון ויצמן למדע, רחובות
מנחים מטעם התחרות
גב' נעמי ואן ווייק
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT