מדעים החיים והסביבה

הקורלציה שבין חומרת מחלת התנועה לבין יכולת המיזוג הבין-חושית באשליית הפלאש הכפול

תקציר

באשליית הפלאש הכפול מושמעים שני "ביפים" ומוצג הבזק אחד, בעוד הנבדק עלול לחוות שני הבזקים. במחקר זה בדקנו את הקשר בין אשליית הפלאש הכפול לבין מחלת התנועה (תחושת חולי בתנועה הנובעת משני קלטים סותרים), ואת שינוי גודל האישון בהתאם לתפיסת האשליה ולחומרת המחלה. נבדקים מילאו שאלונים המכמתים רגישות למחלה וצפו באשליית הפלאש הכפול, תוך אי-סנכרון השמע והראייה, ומדידת גודל אישוניהם. גודל האישון בזמן הפלאש הכפול נמצא יחסי לחומרת מחלת התנועה. בנוסף, הדיווח על האשליה היה יחסי חלקי למחלת התנועה, אך לא יחסי לדיווח שנמדד על פי האישון. התוצאות מדגימות כי מחלת התנועה קשורה לרמת האינטגרציה הבין-חושית, וכי השינוי בגודל האישון אינדיבידואלי ויכול להעיד על האינטגרציה הבין-חושית וגם על מחלת התנועה. המחקר יכול לשמש בסיס למחקרי המשך במחלת התנועה, ומדידת גודל האישון תוכל לעזור באבחון, טיפול, וסיווג למקצועות הכוללים סביבה תנועתית. בזכות מדידת גודל האישונים נוכל לדעת יותר בעתיד, על אינטגרציה בין-חושית אצל אוטיסטים, שנשארה עדיין ללא מענה ברור בתחום.

לפרוייקט הבא
נריה סלמון
הישיבה לאומניות ולמדעים בר אילן, תל אביב - יפו
מורים מלווים

מר רוני ולדן, גב' הדס ארזי, תוכנית 'אלפא'
מנחים
גב' רויטל זלכה, פרופ' יורם בונה, אוניברסיטת בר אילן
מנחים מטעם התחרות
ד"ר עינב כהן כפיר
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT