מדעים החיים והסביבה

בדיקת השפעת השתלת כבד על תמותת תאים מרקמות שונות באמצעות דפוסי מתילציה בדנ"א חוץ-תאי בדם

תקציר

מתילציית דנ"א הינה תהליך ביוכימי המשפיע על ביטוי גנים. בכל סוג תא בַגוף מבוטאים גנים שונים, כלומר כל תא מתאפיין בגנים מסוימים שעברו מתילציה ובגנים אחרים שאינם ממותלים. כך ניתן לזהות את המקור הרקמתי של מקטע דנ"א, כולל דנ"א שמופרש מתאים מתים, בזרם הדם. ניתוח המתילציה של דנ"א שנמצא בדגימות דם של מטופלים שונים (כאלו שנמצאים בסיכון כלשהו וגם כבדיקה שגרתית) מאפשר לנטר תמותת תאים בגופם. במחקר זה פותחו כלים המאפשרים לחקור את השינויים בתמותת תאים מרקמות שונות אצל מושתלי כבד לפני ואחרי ההשתלה בהתבסס על מתילציית דנ"א מדגימות דם מהחולים. במחקר התגלה כי תמותת הפטוציטים (תאי כבד) עולה במידה ניכרת ונראה כי גם תמותה של תאים חיסוניים מסוגים שונים עולה לאחר השתלה. תוצאות אלו תורמות למחקר בנושא דחיית שתל ומאפשרות בסיס לפיתוח אפשרויות טיפול למושתלי כבד.

לפרוייקט הבא
בועז כהן
תורני ניסויי הרטמן בנים, ירושלים
מורים מלווים

ד"ר יעל אברהם, תכנית 'אלפא'
מנחים
נתנאל לויפר, פרופ' תומי קפלן, האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחים מטעם התחרות
ד"ר שלי פרידמן
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT