מדעים החיים והסביבה

הבדלים מוקדמים בקישוריות פונקציונלית כחוזים של הצלחה בלמידה מוזיקלית

תקציר

על מנת לחקור נוירופלסטיות, היכולת של המוח להשתנות מבנית ותפקודית בהתאם לניסיון, הוצעו מספר מודלים מחקריים מתאימים ביניהם אימון מוזיקלי. על מנת לעשות שימוש יעיל במודל זה, יש צורך להבין אילו מאפיינים מוחיים מוקדמים מסייעים להצלחה בלמידה מוזיקלית. מחקר זה התמקד ביכולתה של קישוריות פונקציונלית (מתאם עקבי בין דפוסי הפעילות של שני אזורים או יותר במוח) לחזות הצלחה בלמידה מוזיקלית. נערך ניסוי אשר כלל משימת למידה מוזיקלית וסריקות fMRI שמדדו קישוריות פונקציונלית ונערכו לפני תהליך הלמידה. כמו כן נבדק מתאם בין מדדי קישוריות פונקציונלית טרם המטלה ההתנהגותית לבין להצלחה בה. נמצא כי קישוריות  גבוהה של אזורים מוטוריים, הן עם אזורים אודיטוריים והן עם אזורים וויזואלים אצל הנבדקים לפני מטלת הלמידה חזתה את הצלחתם בה. בנוסף, נחשפה רשת מוחית רלוונטית למשימה. תוצאות אלה מחזקות את ההשערה לפיה קישוריות פונקציונלית מוטורית-אודיטורית יכולה לנבא הצלחה בלמידה מוזיקלית, ומציעות כי גם קישוריות וויזואלית-מוטורית עשויה לנבא הצלחה וחושפות רשת רלוונטית לתחום. מחקר זה תורם להבנה הקיימת בנושא נטיות מוקדמות להצלחה בלמידה מוזיקלית, ועל כן יוכל לשמש כבסיס למחקרים רבים שייעשו שימוש במודל של אימון מוזיקלי על מנת לחקור נוירופלסטיות.

לפרוייקט הבא
גלי מעוז
אורט גבעתיים, גבעתיים
מורים מלווים

מר בן נרושביץ, גב' עדי כהן עוגן, תכנית 'אלפא'
מנחים
מר שחר גל, ד"ר עידו תבור, אוניברסיטת תל אביב
מנחים מטעם התחרות
ד"ר אילנה כספי
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT