היסטוריה ומדעי החברה

תפיסת הזהות של בני נוער מקיבוצים מתחדשים

תקציר

קיבוצים מתחדשים הם קיבוצים שעברו תהליכי הפרטה, אך עדיין קיימים בהם : מנהגים המשקפים חיי קהילה שיתופיים. מחקר זה עוסק בזהותם של בני הנוער החיים במסגרת של קיבוץ מתחדש, כאשר שאלת המחקר המרכזית היא "כיצד בני נוער מקיבוצים מתחדשים תופסים את זהותם ביחס לשלושה היבטים: קהילה, משפחה, ואינדיבידואליות?". כדי לחקור נושא זה רואיינו שמונה בני נוער מקיבוצים שונים, ומתוך הראיונות גובשו רעיונות מרכזיים שעליהם התבססו ממצאי העבודה. בין המסקנות העיקריות במחקר עלה כי תפיסת הזהות מתקיימת לעיתים קרובות ביחס לאידיאל הקיבוצי- שיתופי. קרבה אליו מהווה דבר טוב, לעומת התרחקות ממנו המהווה דבר שלילי. בנוסף, עלה כי עדיין ישנה נוכחות של ערכי הקהילה הקיבוצית השיתופית בקהילת הקיבוץ המתחדש. המחקר מעמיק בקיבוצים המתחדשים, ובבני הנוער החיים בו כאינדיבידואלים עצמאיים, ולא רק כחלק מקולקטיב, כפי שיוחס אליהם בעבר.

לפרוייקט הבא
נעמה בנמוחא
המוסד החינוכי מבואות עירון, עין שמר
מורים מלווים

גב' גלית פלינט, גברת מירית בראשי, תכנית 'אידיאה'
מנחים
ד"ר הילה בראל, אוניברסיטת בר אילן
מנחים מטעם התחרות
ד"ר עמיחי רגבי
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT