מתמטיקה ומדעי הטבע

אפיון תגובת קריסטלים חד-גבישיים לקרינת גמא לצורך פיתוח גלאים עתידיים לחומר אפל

תקציר

"חומר אפל" הוא מסה בעלת אפקט גרביטציוני שאינה פולטת פוטונים. כיום מתקיימים חיפושים רבים אחר החומר האפל. אחת מצורות החיפוש היא באמצעות גלאי הקולט תגובות מסוימת בין החומר האפל לקריסטל חד-גבישי שבגלאי. יש לדעת כיצד חד-הגביש יתנהג בגלאי ולכן יש לאפיין את התנהגותו בחשיפה לקרינת רקע (γ), שאינה קרינת החומר האפל, הגורמת לשינויים במרכזי הצבע של הקריסטל. מכאן נובע כי מטרות המחקר הן זיהוי מרכזי צבע בחד-הגביש LiF, ואפיונם לאחר חשיפה ל-γ ברמות שונות. מרכזי הצבע אופיינו באמצעות סריקת פוטונים. התוצאות הראו שלאחר החשיפה נוצר מרכז צבע ב- λex=~450nm ,λem=~525nm ומרכז צבע נוסף ב-λex=~450nm, λem=~660nm. ממצאים אלה מראים שזמן החשיפה של הגביש LiF למקור הקרינה משפיע ביחס ישר על עוצמת מרכז הצבע.

לפרוייקט הבא
יונתן מארצ'יני
קריית החינוך ע"ש יצחק נבון (מקיף י"ג), ראשון לציון
מורים מלווים

מר עופר ליבוביץ', ד"ר דקלה בן שושן עפרון, תוכנית 'אלפא'
מנחים
ד"ר הגר לנדסמן, מכון ויצמן למדע, רחובות
מנחים מטעם התחרות
מר דותן הלוי
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT