טכנולוגיה ומדעי המחשב

מידול רשתות גנטיות של קיפודי ים סגולים ובדיקת התנהגותן והצלחתן תחת מוטציות גנטיות

תקציר

תאי גזע משמשים תפקיד מרכזי בהתפתחות של אורגניזמים. מידול ממוחשב של המערכות מאחורי הביטויים הגנטיים בתאי גזע מאפשר לחקור את התנהגויותיהן בסיטואציות חדשות, ובכך לקדם את הבנתנו על מערכות. לפני שניתן להשתמש במודל של מערכת יש לוודא שהוא מתנהג בהתאם לממצאים של מחקרים על המערכת שהוא מתאר.

במחקרנו בנינו מודל RE:IN של רשת גנטית של קיפוד הים הסגול, אשר מתארת את הביטוי הגנטי בתאי גזע. המודל בנוי מאוסף של רשתות בוליאניות אפשריות של הרשת שנבנו לפי מחקרים קיימים. במחקרנו בדקנו את מידת ההתאמה של המודל להתנהגות מצופת ולחקור אותו בסיטואציות חדשות. לשם כך פיתחנו מספר שיטות להתמודדות עם רשתות גנטיות ב RE:IN: שיטות להתמודדות עם מצבים בהם מודלים לא מתנהגים בהתאם להתנהגות שנצפתה בניסויים, כלים לייעול והקלה על מידול, וכלים לסינתזה של סיטואציות מורכבות בהן ניתן לבדוק מודל.

תוצאותינו הראו שהמודל לא מסוגל להתנהג בהתאם לממצאים קודמים, ושבניגוד למצופה, הכנסה של הפרעות גנטיות למודל לא מנעה התנהגות בהתאם לחלקים מהממצאים שהתקיימו במודל. עם זאת הכלים שפותחו הוכיחו את עצמם כשימושיים וצפויים לשרת מחקרים נוספים על רשתות גנטיות במסגרת RE:IN.

לפרוייקט הבא
דניאל גרימלנד
תיכון עירוני ע"ש בגין, ראש העין
מורים מלווים

גב' דורית גמליאל, ד"ר אלי ורון, תוכנית 'אלפא'
מנחים
פרופ' הלל קוגלר, מר איתן טננבאום, אוניברסיטת בר-אילן
מנחים מטעם התחרות
איתמר שרוני
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT