היסטוריה ומדעי החברה

מצדה: מגבורה יהודית לחירות כלל אנושית

צל״ש
תקציר

מיתוס מצדה מילא תפקיד מרכזי באתוס הציוני ובהבניית הזיכרון הקולקטיבי הישראלי, מושג שביסודו התעמקות בדרך שבה החברה מעצבת את זיכרון העבר וקובעת מה ייזכר בעתיד וכיצד. מחקר זה בוחן כיצד התעצב מיתוס מצדה והובנה בהתאם לרוח התקופות השונות והצרכים החברתיים והפוליטיים בכל תקופה. בעוד שהספרות המחקרית שעסקה במיתוס מצדה עסקה בהבניית המיתוס החל מתחילת המאה העשרים עד לשקיעתו בשנות השבעים, מחקר זה בוחן כיצד מובנה הזיכרון הקולקטיבי באתר מצדה כיום. לצורך כך בוצע ניתוח טקסט איכותני בשיטת "תיאוריה מעוגנת בשדה" בשילוב ראיונות חצי-מובנים עם אנשי מפתח שקשורים בתכנון האתר ובהתווית שלטי ההסבר שבו. מחקרי מעלה שבעוד שבעבר הושם דגש על גבורה יהודית והקרבת הפרט למען הקבוצה, הרי שכיום הדגש הוא על חירות כלל אנושית ואוניברסלית, ועל חיי היום-יום של מגוון הקבוצות שחיו במקום. ממצא זה מוסבר על רקע שינוי העומק שחלו בחברה הישראלית שעיקרם מעבר מחברה ששמה דגש על תודעה וערכים קולקטיביים לחברה אינדיווידואלית שמתמקדת בפרט ומדגישה ערכים של חומריות ואיכות חיים.

לפרוייקט הבא
נועם פישמן
הגימנסיה הריאלית, ראשון לציון
מורים מלווים

אלה פאר, ד"ר דקל שי-שחורי
מנחים
ינון גוטל קליין, האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחים מטעם התחרות
ד"ר ימית רחמן שרירא
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT