מדעים החיים והסביבה

מקדמי החלוקה של יסודות הקורט במערכת אקלוגיט ופרידוטיט במעטפת העליונה

זוכה במקום השלישי
תקציר

בעומק רב, מתחת לקרום כדור הארץ עליו אנו חיים, ישנה המעטפת אשר אף חוקר לא הגיע אליה מעולם. בחלקה העליון של אותה המעטפת מתרחשות תגובות כימיות המשפיעות על מגוון תופעות גיאולוגיות. אחת התגובות המרכזיות במעטפת העליונה היא תגובת התכה בין הסלעים הרצבוגיט, המרכיב את רוב המעטפת, ואקלוגיט. מקדם החלוקה של "יסודות הקורט" - ריכוזם במינרל חלקי ריכוזם בפאזה הנוזלית, מלמד על השינויים במערכת בה הם נמצאים.

מטרת מחקר זה היא לחשב את מקדמי החלוקה של יסודות קורט שונים במינרל גרנט במערכת של הרצבוגיט ואקלוגיט בתנאים המדמים עומק של 180 קילומטרים. הניסוי נערך במכשיר המדמה תנאים במעטפת העליונה וריכוזי היסודות נמדדו במכשירים אנליטיים מתקדמים. לבסוף חושבו מקדמי החלוקה של יסודות הקורט במינרל גרנט. הסתכלות על מקדמי החלוקה בניסוי ועל הרכב הנוזל מעלה כי לא היה שינוי בהרכב הסלעים הייחודי. התבססות על מחקרים נוספים מעלה את המסקנה כי בתגובה נוצר "מחסום טבעי" בין הסלעים העשוי מהמינרל אורטופירוקסן.

ממצאי מחקר זה מעמיקים ומחדשים את הבנתנו בתגובה בין הרצבוגיט ואקלוגיט במעטפת העליונה של כדור הארץ.

לפרוייקט הבא
אדם ג'אבר
התיכון ליד האוניברסיטה, ירושלים
מורים מלווים

גב׳ אורלי מצר-כהנא, ד"ר שירה הירש, תוכנית 'אלפא'
מנחים
מר עודד אליעזר, האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחים מטעם התחרות
מר חן דוידסון
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT