היסטוריה ומדעי החברה

ממים (memes) אינטרנטיים ומורכבותם

מקום שני
תקציר

ממים (memes) אינטרנטיים הם עמוד תווך של התרבות האינטרנטית וחקירתם מאפשרת ללמוד על התרבות האינטרנטית ועל הקהילות הדיגיטליות שבה. העבודה הנוכחית מציגה את הקשר שבין מורכבותו של מם לבין אקסקלוסיביות הקהילה שמשתמשת בו, כאשר הבנת המם היא סוג של תנאי סף להשתייכות לקהילה ולפיכך מידת המורכבות של מם מתפקדת כסוג של גבול קהילתי לקבוצות המשתמשות בו. בהתבסס על קשר זה, בעבודה זו נחקר השינוי במידת המורכבות של ממים לאורך הזמן, ובהתאם לכך, השינוי במידת האקסקלוסיביות של קהילות אינטרנטיות. העבודה מציגה מדד מורכבות מימטית מקיף אשר באמצעותו נותחו 50 ממים משנת 2019 לעומת 50 ממים משנת 2014. הניתוח העלה כי ישנה עלייה קלה במורכבות הממים לאורך זמן, ושינוי באופן בו מתבטאת מורכבות הממים. מתוך כך, ניתן להסיק כי רמת האקסקלוסיביות בקהילות אינטרנטיות השתנתה ועלתה לאורך הזמן.

לפרוייקט הבא
הודיה אלגאוי
פלך - תיכון תורני ניסויי לבנות, ירושלים
מורים מלווים

גב' בתיה יעקבסון, ד"ר דקל שי-שחורי, תוכנית 'אידיאה
מנחים
ד"ר אסף ניסנבוים, אוניברסיטת תל אביב
מנחים מטעם התחרות
ד''ר עמיחי רִגבּי
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT