היסטוריה ומדעי החברה

מ-"קלאסי" ל-"ממזרי": תמורות בפיאודליזם האנגלי לאור מלחמת מאה השנים ומלחמת השושנים במאות הארבע-עשרה והחמש-עשרה

תקציר

המערכת הפיאודלית היא שיטת משטר חברתית-דתית-פוליטית שחלשה על כל תחומי החיים בימי-הביניים. שינויים חברתיים ומלחמות שהתרחשו באנגליה במאות הארבע-עשרה והחמש-עשרה  הובילו לעיצוב מחדש של הפיאודליזם הקלאסי ולהתהוות של מה שמכונה במחקר "פאודליזם ממזרי". לטענתי, השינויים במערכת הפיאודלית לא רק הושפעו מהמלחמות אלא גם השפיעו עליהן. יחסי הגומלין המורכבים בין המערכת הפיאודלית לבין המלחמות באים לידי ביטוי בחוזי המלחמה הפיאודלים - אינדנטורות. במחקרי, תרגמתי וניתחתי אינדנטורות "קלאסיות" ו-"ממזריות" מלטינית ואנגלית עתיקה. מתוך הממצאים, עולה כי נקודות המפנה הן השינוי במערכי הגיוס והנאמנויות של האצולה האנגלית, שקשורים הדוקות למלחמת מאה השנים ולאופן ההתנהלות במהלכה: מלחמת מאה השנים הצריכה גיוס של כוחות גדולים שמערך הנאמנויות הקלאסי לא הצליח לגייס, והאצילים פנו למערך גיוס חלופי בשכר. משעה שהאצילים החזיקו בצבא שכיר, מערך הנאמנויות הפיאודלי התרופף והאצילים נהיו פחות תלויים במלך. מלחמת השושנים הייתה תוצאה של התרופפות זו. ממצאי המחקר מציעים מסקנות חדשות בנוגע לתפר שבין חברה למלחמה בימי-הביניים, וחושפים לראשונה את החוליה החסרה שבהתפתחות המדינה באנגליה. ממצאים אלו מציעים גם זווית ראייה חדשנית לגבי התפתחות המדינה המודרנית.  

לפרוייקט הבא
שי אלוף
התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות - יאס"א, ירושלים
מורים מלווים
גב' יעל יוסטוס סגל
מנחים
ד"ר עידן שרר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע
מנחים מטעם התחרות
ד"ר ימית רחמן שרירא
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT