מדעים החיים והסביבה

חונים ירוק – צמחים להפחתת זיהום בחניונים תת קרקעיים

Community innovation award
תקציר

איכות האוויר בחניונים תת קרקעיים הפכה לבעיה עקב פליטתם של מזהמים שונים על ידי המכוניות, והגידול במספרן. מזהמים אלו מצטברים בחניון וגורמים לנו לסימפטומים שונים. מחקרים הראו כי ישנם צמחים המסוגלים לספוח מזהמים ולפרקם וכך לטהר את האוויר. מטרת המחקר היא לבחון את היתכנות השימוש בצמחים בכדי להפחית את זיהום האוויר בחניונים תת קרקעיים. על מנת להבין ולהעריך את יכולתם ואת השפעתם של הצמחים בחניון, בדקנו עמידות של צמחים שונים לתנאי החניון, וכן ביצענו ניסויים המודדים את השפעת הצמחים על ריכוז מזהמים הנפלטים מרכב במצב מבוקר וכן בחניון תת קרקעי – התוצאות הראו כי חלק מהצמחים מסוגלים לשרוד ולטהר אוויר בתנאי החניון. מהתוצאות הגענו למסקנה כי מערכת הבנויה מצמחים מסוג הסנסיווריה יכולה להפחית את ריכוז המזהמים בסדר גודל (עשירית) תוך שימוש בשני צמחים בינוניים לכל מ"ר. הפרויקט נותן מענה סביבתי לבעיית זיהום האוויר בחניונים ועשוי לשמש כתשתית למוצר עתידי.

לפרוייקט הבא
ענת אורון
קריית החינוך ע"ש גולדה מאיר, נס ציונה
מורים מלווים

גב' סימונה שולמן-טוילי
מנחים
גב' פרי חצב, מר צפריר מור, תכנית מב"ט
מנחים מטעם התחרות
מר חן דוידסון
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT