מדעים החיים והסביבה

השפעת אנטיביוטיקה על הפאג' בליסטריה מונוציטוגנס

תקציר

בגנום חיידק הליסטריה נמצאים שני בקטריופאג'ים (פאג'), פעיל ונסתר. שני הפאג'ים יכולים לעבור ממצב ליזוגני, המאפשר לליסטריה לשרוד בתאי יונקים, למצב ליטי, ההורג את החיידק, בתהליך אינדוקציה המתרחש בהפעלת מנגנון ה- SOS .

בעבודה זו נבדקה השפעת האנטיביוטיקות טרימתופרים וציפרופלוקסצין על הפעלת האינדוקציה של שני הפאג'ים. נמצא כי בנוכחות שתי האנטיביוטיקות החל תהליך אינדוקציה שהוביל למוות החיידקי. ליסטריה ללא פאג'ים נמצאה עמידה לאנטיביוטיקות. כמו כן ליסטריה עם שני הפאג'ים עמידה יותר לטרימתופרים למול זו עם הפאג' הנסתר בלבד. בנוסף נראה כי תהליך האינדוקציה עשוי להיות מופעל שלא רק דרך מנגנון ה- SOS .

בנוכחות טרימתופרים, הפאג'ים בחיידק בעל מוטציה ללא תגובת SOS עברו אינדוקציה. עבודה זו תורמת להבנת מערכת היחסים בין החיידק לפאג', ומציעה הסבר חדשני לשימור הפאג' הפעיל בגנום החיידק לאורך האבולוציה.

לפרוייקט הבא
נעה פרלמוטר
תיכון אהל שם, רמת גן
מורים מלווים
גב' חנה מזלה, ד"ר עידית רון, תוכנית 'אלפא'
מנחים
פרופ' ענת הרשקוביץ, ד"ר סיגל נדג'דה, אוניברסיטת תל אביב
מנחים מטעם התחרות
ד"ר אילנה כספי
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT