מתמטיקה ומדעי הטבע

השפעת מספר המוד במהוד אופטי על פליטת הפולריטונים

תקציר

פולריטון הינו חלקיק מדומה המורכב מצימוד חזק בין אור לחומר במהוד אופטי. הפולריטון בעל תכונות ייחודיות אשר מקדמות ומייעלות את תחום הלייזרים, האלקטרוניקה וההבנה שלנו בפיזיקת קוונטים. הפולריטון נוצר במהודים אופטיים, כאשר עובי המהוד משפיע על מספר המודים בו, כל מוד מייצג פולריטון. במחקרינו, חקרנו מהודים בעלי מספר מודים, ובפרט את השפעת מספר המוד על הפליטה האינדיבידואלית של הפולריטונים. בכל מהוד מדדנו החזר בכדי למדוד את מספר ומיקום המודים וכן את הפליטה, העוצמה של האור הנפלט מן המהוד כתוצאה מעירור הפולריטונים. גילינו שככל שמספר המוד במהוד מסוים גבוה יותר, כך גם גבוהה הפליטה האינדיבידואלית של כל אחד מהפולריטונים שבו. תופעה זו שוברת את חוק קאשה בכך שמספר רמות אנרגיה שונות במהוד פולטות. שימוש אפשרי לתופעה הוא ייעול לייזרים.

לפרוייקט הבא
רז בן חיים אורז'ל
תיכון שמעון בן צבי, גבעתיים
מורים מלווים

גב' שמרית קליין, גב' מירית בראשי, 'תכנית אלפא'
מנחים
גב' סוניה גולצמן, פרופ' טל שוורץ, אוניברסיטת תל אביב
מנחים מטעם התחרות
מר דותן הלוי
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT