מדעים החיים והסביבה

השפעת המסה על חספוס פני השטח של סלעי גיר ועל תכונות ההרטבה במי תהום

תקציר

אקוויפרים קרבונטיים מהווים מקור מים חשוב בארץ ובעולם, ולעיתים קרובות מזוהמים במזהמים שונים. זיהום זה, עלול לפגוע באספקת מים במקומות רבים בעולם. חספוס פני שטח האקוויפר עשוי להשתנות בעקבות אינטראקציה עם חומרים ריאקטיביים שונים. שינוי חספוס המשטח, יכול לגרום לשינויים ברמת ההרטבה בין הסלעים, המזהמים והמים. בדקנו כיצד משפיעה המסה במשכי זמן שונים על חספוס פני השטח שלסלעי גיר; וגם כיצד משפיע חספוס פני השטח של סלעי גיר בעקבות המסה על תכונות ההרטבה בפני השטח של אקוויפר גירני. ערכנו ניסוי בו בחנו את התגובה של סלעי גיר עם חומצה במשך זמנים שונים ומדדנו את חספוס פני השטח של כל דוגמא. לאחר מכן, מדדנו את רמת ההרטבה של כל דוגמא עם מים. התוצאות מצביעות על עלייה בחספוס, ועלייה ברמת ההרטבה ככל שהדוגמא שהתה יותר זמן בחומצה. עולה מן התוצאות כי שימוש בהמסה לסילוק מזהמים ממי אקוויפר עשוי להיות אפשרי ויעיל. מחקר זה מהווה מחקר ראשוני מסוגו, ולכן עשוי להוות בסיס ולתרום למחקרים עתידיים שמטרתם לשחרר מזהמים מאקוויפרים גירניים.

לפרוייקט הבא
נתן שלום אנטר
תיכון קרית נוער, ירושלים
מורים מלווים

מר גיא כהן, ד"ר יעל אברהם, תוכנית 'אלפא'
מנחים
מר יוני ישראלי, פרופ' סיימון עמנואל, האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחים מטעם התחרות
מר חן דוידסון
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT