מדעים החיים והסביבה

השפעת החלבון SSA2 על תפקוד והישרדות התא בעקת חום

תקציר

הטבעת mRNA היא מנגנון לבקרת ביטוי גנים, בו חלבונים נקשרים ל-mRNA במהלך השעתוק, מלווים אותו לאורך חייו ותורמים ליציבותו. חלבון SSA2, משתתף בתגובה לעקת חום בשמרים, והומולוגי לחלבון HSP70 ההומני.

נמצא כי רק בעקת חום, החלבון SSA2 נקשר ל-mRNA במהלך השעתוק ומבקר אותו. מכאן עלתה ההשערה שתפקיד החלבון SSA2 בגרעין התא בהטבעת mRNA קריטי לתפקוד והישרדות התא בעקת חום. לצורך כך, הונדס גנטית זן שמרים, בו ניתן לשלוט על המצאות החלבון בגרעין, ולנטרל את תפקודו בתהליך שעתוק. בנוסף, נבדקה גדילת מושבות השמרים בנוכחות ובהיעדר SSA2 בגרעין, בעקת חום ובהיעדרה.

נראה כי בהיעדר SSA2 בגרעין ותחת עקת חום גדילת המושבות פחותה. התוצאות מעידות כי תפקיד חלבון זה בהטבעת mRNA בשמר חשוב להישרדות התא בעקת חום. HSP70 ידוע כמעורב במחלות שונות, כגון סרטן, וייתכן שתפקידו כמטביע mRNA חשוב גם בהקשרים הללו.

לפרוייקט הבא
רועי גולדנברג
תיכון ליאו באק, חיפה
מורים מלווים

גב' רות אש, גב' חגית אסף, תוכנית ׳אלפא׳
מנחים
גב' שירה אורים, הפקולטה לרפואה הטכניון, חיפה
מנחים מטעם התחרות
ד״ר אילנה כספי
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT