מדעים החיים והסביבה

השפעה של טיפול משולב של בקטריופאג'ים ואנטיביוטיקה על Pseudomonas aeruginosa

תקציר

החיידק PA (Pseudomonas aeruginosa) נפוץ ואלים, ופיתח עמידות לסוגי אנטיביוטיקה רבים. לאור תופעה זו נמצא פתרון אלטרנטיבי בדמות בקטריופאג'ים ׁׁ("פאג'ים"), שהם וירוסים שתוקפים באופן סלקטיבי חיידקים.

מטרת הניסוי היתה לבחון האם טיפולים באנטיביוטיקה ישפיעו על רגישות החיידק לפאג'ים, על ידי הדגרת החיידק עם אנטיביוטיקה (עד פיתוח עמידות) בנוכחות הפאג'ים. נמצא כי הטיפול המקדים באנטיביוטיקה לא השפיע על רגישות החיידק לפאג'ים. לעומת זאת, נמצאו שינויים רבים ברגישות החיידק לאנטיביוטיקה לאחר טיפול מקדים בפאג'ים. שינויים אלו הוכחו במנגנון האנזימטי AmpC שלא תואר עד כה בתגובה לטיפול בפאג'ים, וכן נמצאו מנגנונים נוספים.

התוצאות הראו לראשונה עדיפות בטיפול ראשית באנטיביוטיקה טרום טיפול בפאג'ים, ולא בסדר הפוך - דבר שיכול לגרום לעמידות מוגברת לטיפול האנטיביוטי הקיים. עבודה זו מהווה תשתית לבניית מסד יחסי גומלין בטיפול באנטיביוטיקה ופאג'ים.

לפרוייקט הבא
איתמר גת
התיכון ליד האוניברסיטה, ירושלים
מורים מלווים

גב' אורלי מצר כהנא, ד״ר שירה הירש, תוכנית ׳אלפא׳
מנחים
גב' קרן אדלר, האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחים מטעם התחרות
ד"ר אילנה כספי
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT