מדעים החיים והסביבה

הקשר בין מיקרוביום להפרעות נפש

תקציר

המיקרוביום האנושי הוא מכלול החיידקים המאכלס את גופם של בני האדם. שינויים במיקרוביום יכולים לגרום למגוון מצבים ומחלות בגוף, כמו גם להצביע (כסמן ביולוגי) על מחלה הנמצאת זה מכבר. לאחרונה נמצא קשר בין המיקרוביום למחלות נפש, אך הוא כללי בלבד. בשל כך, מטרת המחקר הייתה לאפיין את הקשר המדויק בין מיקרוביום לאנורקסיה, מתוך השערה שבשלבי חולי שונים, אוכלוסיית המיקרוביום תהיה שונה. במטרה לבדוק זאת, בוצע ניתוח סטטיסטי לנתוני מיקרוביום של חולי אנורקסיה לפני ואחרי טיפול, ושל קבוצת ביקורת בריאה. תוצאות המחקר הראו כי אכן קיים שוני מובהק באוכלוסייה החיידקית של שלושת הקבוצות. מתוצאות אלה ניתן להסיק שחיידקים החסרים או מועשרים בקבוצות השונות יכולים להשפיע על מצב החולי או לשמש כסמן להימצאות או היעדר המחלה. מעניין ורצוי להמשיך ולחקור את הקשר בין מיקרוביום למחלות נפש לעומקו, לטובת פיתוח טיפול פרוביוטי חדשני ומותאם אישית שיחולל שינוי בעולם הרפואה הפסיכואקטיבית בעתיד.

לפרוייקט הבא
ים גביזון
תיכון אהל שם, רמת גן
מורים מלווים

גב' מירית בראשי, תכנית 'אלפא'
מנחים
מר ידיד אלגאוי, פרופ' אלחנן בורנשטיין, אוניברסיטת תל אביב
מנחים מטעם התחרות
ד"ר אילנה כספי
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT