היסטוריה ומדעי החברה

הקשר בין מעמד חברתי לבין ציניות

תקציר

לבני נוער רבים ישנה נטייה להגיב למתרחש בקרבתם בחוסר אמון מופגן: הם מתקשים להאמין לגורמי סמכות מסביבם, מפקפקים בכוונותיהם של אחרים כלפיהם, וחוששים לבקש עזרה מהסובבים אותם. אחת הסיבות לתופעה זו היא ציניות, שלהּ עשוי להיות קשר משמעותי להשקפות ופעולות. מחקר זה עוסק בקשר בין מעמד חברתי לבין רמת הציניות בקרב בני נוער. בחינת קשר זה נעשתה באמצעות שאלון שעליו ענו 326 בני נוער בגילאי 13-18. התוצאות הראו כי משיבים ממעמד חברתי נמוך יותר ביטאו ציניות גבוהה יותר כלפי קבוצת השווים וגורמיסמכות, בעוד שמשיבים ממעמד חברתי גבוה יותר ביטאו ציניות גבוהה יותר רק כלפי קבוצת השווים. ממצא משמעותי נוסף הראה כי משיבים מהחינוך הדתי ביטאו ציניות נמוכה יותר כלפי גורמי הסמכות לעומת משיבים שאינם כאלה. לסיכום, מחקר זה דן בתהליכים ותחושות שמביאים לביטויי ציניות, בהשלכות שעשויות להיגרם בעקבותיהם ובדרכים למניעתן.

לפרוייקט הבא
אילת השחר בר-לב
אולפנת נווה חנה, אלון שבות
מורים מלווים
גב' מרים וייטמן, ד''ר דקל שי-שחורי, תכנית 'אידאה'
מנחים
ד''ר חגי אלקיים שלם, האוניברסיטה העברית בירושלים
מנחים מטעם התחרות
ד''ר עמיחי רִגבּי
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT