מדעים החיים והסביבה

בידוד, התנהגות והמוח

תקציר

עקב מגפת הקורונה, אנשים רבים נמצאים במצב של בידוד חברתי, שלהשלכותיו יכולות להיות השפעות חמורות לכל החיים. נכון להיום, תהליכים עצביים במצבי בידוד לא תוארו מספיק. במחקר זה התמקדנו באיזור במוח שאחראי על קבלת החלטות, התנהגות חברתית, שפה וכו', הקורטקס הפרה-פרונטלי (Prefrontal Cortex, PFC). שיערנו כי PFC הוא האיזור במוח שאחראי על שינויי התנהגות בעקבות בידוד. בידדנו עכברים ובדקנו את השפעת הבידוד על התנהגותם. חלק מהעכברים עברו תהליך של שיתוק PFC. גילינו שבידוד קצר גורם לעלייה בתוקפנות אצל זכרים, אך לא אצל נקבות. יתכן שתוצאה זו רלוונטית רק למכרסמים, אך ניתן לשער שהיא נכונה גם ליונקים אחרים. להפתעתנו, מצאנו בתוצאות הראשוניות כי קליפת המוח (PFC) אינה מעורבת או מעורבת במידה מועטה בהשפעת הבידוד על התנהגות, זאת בניגוד להשערתנו. בעקבות ממצאים אלו ולאור התקופה הממושכת של מגפת הקורונה, ברור כי נדרש מחקר מקיף שיצביע על איזורים במוח המעורבים בהשפעת הבידוד על התנהגות ואיכות החיים בטווח הארוך.

לפרוייקט הבא
מאיה קריז'נובסקי
התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות - יאס"א, ירושלים
מורים מלווים

מר ישראל רפפורט
מנחים
גב' סופי בואכרה, פרופ' עופר יזהר, מכון ויצמן למדע, רחובות
מנחים מטעם התחרות
ד"ר ויטלי לרנר
מוזיאון המדע על שם בלומפילד ירושלים, כל הזכויות שמורות, 2021
Site by STREETLIGHT